A JOYS.hu Webáruház

Általános Szerződési Feltételei

(2017)

1.) Az ÁSZF Hatálya

 

Ezen Általános Szerződési Feltételek lépnek hatályba az Adiv Consulting Kft. termék-sorából kiválasztott árucikk a www.joys.hu honlapon keresztül történő megrendeléskor. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely az ADIV Consulting Kft., mint kereskedő vállalkozás és a fogyasztó megrendelő között jön létre. A joys.hu Online áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza, a jelen szerződés hatálya alá tartozó kereskedelmi ügyletekre irányadóak a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, továbbá 2014. március 14-ig kötött szerződésekre vonatkozóan a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, 2014. március 15-től a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései. Fogyasztónak minősül: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott fogyasztó.

 

2.) Kereskedő vállalkozás adatai:

 

Adiv Consulting Kft.

Cím: 2091 Etyek, Liliom köz 4.

Adószám: 23336469-2-07

Uniós Adószám: HU23336469

Cégjegyzékszám: Cg 07-09-020360

bejegyezve: Fejér Megyei cégbíróság

E-mail: info@joys.hu

Tel.: +36-703113518

 

 

3.)Regisztráció, megrendelés

 

a) A megrendelés regisztrációval kezdődik. Megrendelő a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi Nyilatkozat  feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul,valamint, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerte és elfogadja, a rendelés menetével tisztában van. A vásárlás a cikk oldalon található „Megveszem” gomb megnyomásával folytatódik, ekkor a termék a kosárba kerül. Következő lépésként a kosárban lévő termék ellenőrzésekor a „tovább a kasszához „ gomb megnyomásával jutunk el a számlázási és szállítási adatok ellenőrzéséhez és véglegesítéséhez. A „tovább gomb megnyomásával jutunk következő oldalra, ahol a fizetési mód kiválasztása történik. A fizetési mód megadása után jutunk el az ellenőrző oldalra, ahogy a Megrendelés elküldése gomb megnyomásával véglegesítjük rendelésünket.

b) A joys.hu  Webáruházat a megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A vállalkozást nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a megrendelő a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a vállalkozónak felróható okból hozzáférhetővé válik. Az adatbeviteli hibák javítására a regisztrációt követően a felhasználónak a „fiókbeállítások” menüpontban bármikor lehetősége van. Amennyiben a regisztrált felhasználó adatai változnak azt ugyancsak a „fiókbeállítások” menüpont alatt meg tudja változtatni. Amennyiben elküldött – akár visszaigazolt, akár vissza nem igazolt – megrendelésben történt hibás adatbevitel, azt a felhasználó az info@joys.hue-mail címére küldött elektronikus levélben tudja javítani.

 

c) Vállalkozó termékek adatlapjain tünteti fel fel az egyes termékek lényeges tulajdonságait tartalmazó leírásokat azzal, hogy megrendelő a kiválasztott termék tényleges tulajdonságairól részletesen a termékhez csatolt használati útmutatóból tájékozódhat. Vállalkozó termékhez a jogszabályi előírások keretein belül használati útmutatót csatol, azonban amennyiben a megrendelő véletlenül mégsem kapná meg a használati útmutatót a termékkel együtt, köteles ezt a tényt haladéktalanul, még a termék használata előtt az ügyfélszolgálatunknak jelezni, a joys.hu Webáruház pedig köteles haladéktalanul pótolni. A jelzés elmaradása miatt a megrendelőnek keletkezett kárért a joys.hu Webáruház felelősséget nem vállal.

 

d) A megrendelő az elektronikus uton történő megrendelés elküldésével kötelező érvényű ajánlatot tesz a kosárban található árucikk(ek) megvételére – amellyel a szerződés létrejötte esetén fizetési kötelezettsége keletkezik a megvásárolt áru vonatkozásában - , és elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételek érvényességét.

 

e) A vállalkozó ezt követően egy automatikus elektronikus levéllel megerősíti hogy a vásárló rendelését a joys.hu webáruház megkapta; ez azonban nem jelenti a megrendelő ajánlatának elfogadását.

 

f) A szerződés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amikor a joys.hu Webáruház kinyilvánítja a rendelés elfogadását, amelyet egy külön email küldésével igazol vissza. Amennyiben a megrendelő a visszaigazolást 48 órán belül nem kapja meg, abban az esetben mentesül az ajánlati kötöttség alól.A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek. A megkötött szerződéseket a vállalkozás nem iktatja. A létrejött szerződések utólag nem hozzáférhetők, de a megrendelés részleteit tartalmazó visszaigazoló e-mailt a vállalkozás bármikor kérés esetén újra megküldi a megrendelőnek. Fentieken túl a regisztrált és bejelentkezett felhasználó az összes megrendelését meg tudja tekinteni a „korábbi rendelések” menüpont alatt. A szerződést csak magyar nyelven lehet megkötni.

 

g) A megrendelés, vagy annak visszaigazolása akkor tekinthető a joys.hu Webáruházhoz, vagy a megrendelőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Nem terheli a joys.hu Webáruházat semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben a visszaigazolás azért nem érkezik meg a megrendelőhöz, mert hibás e-mail címet adott meg, illetve az e-mail fiók tárhely telítettsége miatt az számára nem hozzáférhető, illetve egyéb a vásárlónak felróható pontatlanság, tévedés, elírás, hiba …stb. miatt.

 

h) Amennyiben a megrendelt árucikk nem áll rendelkezésre a rendelés idején, illetve nem beszerezhető 7 napon belül, a joys.hu Webáruház fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről a megrendelő értesítést kap. Bármely, esetlegesen korábban eszközölt kifizetés visszautalásáról – a banki műveletekre szokásosan szükséges időn belül - haladéktalanul gondoskodik a joys.hu Webáruház.

 

 

4) Fizetés, a szerződés teljesítése

 

a) A www.joys.hu honlapon minden ár magyar forintban van megadva és magába foglalja az ÁFÁ-t és a csomagolás költségeit. A szállítási költségről a megrendelő a megrendelés előtt külön tájékoztatást kap, melyet a megrendeléssel elfogad.

 

b) A rendelési folyamat befejezése után a vásárló választhat a megjelenő fizetési módok közül. A választható fizetési módok: előre utalás, illetve utánvétnél történő fizetés.

 

c) Előre utalás esetén a megrendelő a számlát elektronikus úton kapja meg, amely tartalmazza az utaláshoz szükséges adatokat. A számla megérkezésével jön létre a szerződés. Az utalás megtörténte után a joys.hu Webáruház szerződött futárcége szállítja ki az árut a megrendelőnek. A futárcég a megrendelőt e-mailben értesíti arról, hogy a megrendelt árut szállítás céljából átvette és a szállítást megkezdi. A futárcég a megrendelt árut a joys.hu Webáruház szerződött raktárszolgáltatást nyújtó partnerétől veszi át. A szállítás a számla elektronikus megérkezésétől számított 7 munkanapon belül történik. A számla eredeti példánya és a jótállási jegy külön postai úton érkezik a megrendelőhöz az elektronikus példány megérkezésétől számított 7 munkanapon belül.

 

d) Utánvétnél történő fizetés esetén a megrendelő részére a joys.hu Webáruház szerződött futárcége szállítja ki az árut a megrendelőnek aki a megrendelt áru átadásakor fizeti meg az ellenértéket. A szerződés az áru átvételével és az ellenérték megfizetésével jön létre. A futárcég a megrendelőt e-mailben értesíti arról, hogy a megrendelt árut szállítás céljából átvette és a szállítást megkezdi. A futárcég a megrendelt árut a joys.hu Webáruház szerződött raktárszolgáltatást nyújtó partnerétől veszi át. A szállítás a futárcég értesítésének megküldésétől számított 7 munkanapon belül történik. A számla eredeti példánya és a jótállási jegy külön postai úton érkezik a megrendelőhöz a futárcég értesítésétől számított 7 munkanapon belül.

 

5.) Tulajdonjog fenntartás

 

a) A kiszállított árucikk az Adiv Consulting Kft tulajdonában marad, amíg a fizetés teljes egészében meg nem történik.

 

6.) Fogyasztói kör

 

a) A Webáruházban ajánlott áruk értékesítése kizárólag fogyasztók és gazdasági társaságok, mint végfelhasználók részére történik. Az árucikkek kereskedelmi újraértékesítése nem engedélyezett. A joys.hu Webáruház ennélfogva fenntartja a jogot arra, hogy ne fogadjon el olyan szerződéses ajánlatot, amelynél gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy kereskedelmi újraértékesítés céljából történt az ajánlattétel.

 

7.) Elállási jog

 

a) A megrendelő 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, a megrendelő jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

 

b) Az elállási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a megrendelő vagy a megrendelő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi, több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a megrendelő vagy a megrendelő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi, több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor amelyen a megrendelő vagy a megrendelő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi, termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a megrendelő vagy a megrendelő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket. Természetesen a megrendelő a szerződés megkötésének napja után, de az áru átvétele előtt is gyakorolhatja elállási jogát.

 

c) Ha megrendelő elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: 2091 Etyek, Liliom köz 4., info@joys.hu email címre.. Ebből a célból a megrendelő felhasználhatja a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében található elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

 

c) Határidőben gyakorolja elállási jogát a megrendelő, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

 

8.) Az elállás joghatásai.

 

a) Ha a megrendelő eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a joys.hu Webáruház visszatéríti a megrendelő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a megrendelő az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) Vállalkozó a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha megrendelő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag megrendelőt semmilyen többletköltség nem terheli.

 

b) Elállás esetén a megrendelő köteles a vállalkozó számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül a Orion Elektronikai Kft./co. Adiv Consulting Kft. 2038 Sóskút, Homokbánya út alatti raktárába visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt a megrendelő elküldi a terméket.

 

c) A termék visszaküldésének közvetlen költségét a megrendelő viseli.

 

d) A visszatérítést a joys.hu Webáruház mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a megrendelő nem igazolta, hogy azt visszaküldte. A kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

e) A megrendelő kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

f) A megrendelő nem gyakorolhatja az elállási jogát

- a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

- olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a jogszabályban meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

- olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

- romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

- olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

- olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

- olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

- lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

- hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

- nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

- lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

- a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

 

9.) Kellékszavatosság

 

a) Megrendelő az ADIV Consulting Kft.  hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

b) A megrendelő - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Megrendelő kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az általa választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

 

c) Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

d) Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Megrendelő a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő két hónap, de legfeljebb egy év.

 

e) Megrendelő a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha megrendelő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az ADIV Consulting Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már megrendelő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

10.) Termékszavatosság

 

a) Ingó dolog (termék) hibája esetén megrendelő - választása szerint - kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

b) Termékszavatossági igényként megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

c) A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

d) Termékszavatossági igényét megrendelő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

e) Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén megrendelőnek kell bizonyítania.

 

f) A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termékhibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

g) A megrendelő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

11.) Jótállás

 

a) Hibás teljesítés esetén egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben felsorolt termékekre vonatkozóan a fenti rendelet szerint az ADIV Consulting Kft. jótállásra köteles.

 

b) A jótállás időtartalma 2 év, mely a megrendelt termék megrendelő általi átvételekor kezdődik. A jótállási jegy a JOYS.HU Webáruháztól vagy a termékkel együtt vagy a terméktől külön postai úton érkezik. A jótállás a jótállási jeggyel érvényesíthető.

 

c) A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét. A megrendelő a kijavítás iránti igényét a forgalmazó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

 

d) A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

 

e) A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:

- a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel időpontját, gépjármű esetében továbbá a kilométeróra állását,

- a hiba okát és a javítás módját,

- a fogyasztási cikk megrendelő részére történő visszaadásának időpontját, gépjármű esetében továbbá a kilométeróra állását,

- a jótállás - a kijavítás időtartamával meghosszabbított - új határidejét.

 

f) A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani.

 

g) Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.

 

h) Ha a megrendelő a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat a Ptk. 6:159. § (2) bekezdés a) pontja szerinti aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 

i) A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

j) Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

12.) Panaszkezelés módja

 

Az megrendelő a joys.hu Webáruház e-mail címén és telefonszámán, valamint a vállalkozás székhelyére postai úton küldött levélben jelezheti a megrendeléssel kapcsolatos panaszát. A panaszok kivizsgálását a vállalkozás a tudomására jutását követően haladéktalanul kivizsgálja és a panaszos megrendelőt 7 munkanapon belül – az általa megadott elérhetőségen – tájékoztatja a vizsgálat eredményéről és az esetlegesen megtett intézkedésekről.

 

13.) Vegyes és záró rendelkezések

 

a) A joys.hu Webáruház honlapján található információk kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

b) A joys.hu Webáruházat semmilyen felelősség nem terheli, amennyiben a szállítási késedelem, illetve egyéb probléma a megrendelő által pontatlanul és/vagy hibásan megadott adatok miatt következett be,

 

c) A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll.

 

d) Ezen Általános üzleti feltételek a magyar törvények hatálya alá esnek. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott rendelkezésekre a magyar jog az irányadó, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései.

 

e) Jelen ÁSZF egyes pontjainak érvénytelensége esetén a szerződés többi része kötelező erejű marad. Ahol alkalmazható, a vonatkozó törvényi rendelkezések lépnek hatályba az érvénytelen pontok helyett.

 

f) Nem áll rendelkezésre a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex.

 

g) A megrendelő panasz esetén a

Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Fejér Megyei Békéltető Testülethez fordulhat. 

Cím: 8000 Székesfehérvár Hosszúsétatér 4-6.

Telefon: +36 22 510-310

Fax: +36 22 510-312

E-mail: bekeltetes@fmkik.hu

Ügyfélfogadási idő:

Minden hétfőn, kedden, szerdán: 13 – 15 óra között

h). ODR link (http://ec.europa.eu/odr) az online vitarendezési platfrom jogviták rendezésére használható

 
Ügyfélszolgálatunkat a 06 30 703113518 -ös mobiltelefonszámon valamint az info@joys.hu.com e-mail címen érheti 
 

Adatvédelmi nyilatkozat

 

Adatkezelés célja: A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.

 

Az adatkezelő megnevezése: Vida László

2091 Etyek, Liliom köz 4.

adatkezelés nyilvántartási száma NAIH-73020/2014.

A kezelt személyes adatok köre:

-        felhasználói név

-        e-mali cím

-        jelszó

-        számlázási név

-        telefonszám

-        számlázási cím (irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó)

-        szállítási név

-        szállítási cím (irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó)

 

Rendszer működése során technikailag automatikusan rögzítésre kerülő adatok nincsenek

Ezen adatok a személyes felhasználói adatokkal – kivéve a törvény által szabályozott eseteket – nem kapcsolhatók össze.

 

cookie-k:

Cookie

Cookie neve                             

Mikor használjuk

Leírás

Symfony/PHP

 

symfony

 

Minden oldalon

A weboldal és az Ön böngészője közötti kapcsolatot azonosítja. Nem tartalmaz más adatot, a bögészőprogram bezárásajkor autómatikusan törlődik.

Google Analytics

 

__utma, __utmb,__utmc, __utmx, _ga, __utmz

 

Minden oldalon

 

Nyomon követési információkkal szolgál, Például, hogy hányszor látogatta meg az oldalt, melyik keresőmotort használva jutott el az oldalra, vagy hogy milyen kulcsszót használt.

 

Adatkezelés jogalapja: A megrendelő hozzájárulása, melyet a webáruház felületén történő regisztrációkor ad meg.

 

Adatkezelés: A megrendelők személyes adatait kizárólag a webáruházba történt vásárlások számlázására és könyvelési dokumentálására használjuk. Az adatok kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. sz. törvényt maradéktalanul betartva járunk el.

 

Az adatokat a házhozszállítás kivitelezése céljából szerződött futárcégünknek, illetve a számviteli-könyvviteli kötelezettségeink teljesítése céljából szerződött könyvelő partnerünknek adjuk át. Fenti partnerek szerződésben nyilatkoztak az adatvédelmi törvény részükről történő maradéktalan betartásáról.

 

Adatbiztonság: A megrendelők adatait bizalmasan kezeljük. A megrendelők nálunk tárolt adatait technikai és szervezeti intézkedésekkel védelmezzük, hogy hatékonyan megakadályozzuk azok harmadik fél által történő megismerését és manipulálását.

 

Megrendelő adatokkal kapcsolatos jogai: Megrendelőnek joga van a nálunk kezelt személyes adataira vonatkozó tájékoztatás kéréséhez, valamint azok módosításához, törléséhez és zároltatásához. Azok az adatok, amelyeket jogi, törvényi vagy szerződésbeli kötelezettségből kell tárolnunk a kereskedelmi nyilvántartás megőrzéséhez, törlés helyett zárolásra kerülnek, hogy megakadályozzuk más célra való felhasználásukat. Amennyiben a nálunk kezelt adataival kapcsolatban tájékoztatást kér, a tájékoztatást a kérés megérkezésétől számított harminc napon belül teljesítjük.

 

Beleegyezés: Amikor adatait olyan célra használjuk, amely a jogi rendelkezések folytán megköveteli az Ön beleegyezését, mindig kérjük a megrendelő kifejezett engedélyét és naplózzuk az engedélyt az adatvédelmi előírásoknak megfelelően. Az egyszer megadott engedélyt bármikor vissza lehet vonni, és/vagy Ön tiltakozhat adatainak olyan jövőbeni használata ellen, mint a reklám, a piackutatás és véleménykutatás. Megrendelő regisztrációjának törlésekor kizárólag a számviteli-könyvviteli kötelezettségünk teljesítéséből adódó adatokat tartjuk meg, minden más adat törlésre kerül. 

 

Tárhely szolgáltató neve: Techfield Kft

Székhelye: 1115 Budapest, Fraknó u. 24/b

Adószáma: 12882320-2-43

E-mail címe: mail@techfield.hu

Telefonszáma: +36 1 699-9990

 

 

WEBOLDAL

ADATKEZELÉSI

TÁJÉKOZTATÓ

 

 

Az Európa Parlament és Tanács 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelete – „GDPR”

- A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról -

 

alapján

tömören és közérthetően

 

Verzió: 1.0.

Hatályos: 2018. május 25. napjától

 

 

 

 

 

Ellenőrizte és jóváhagyta:

Vida László

ügyvezető

sk.

 

 

 

 

 

 

 

1. AZ ADATKEZELŐ
 

 

Jelen adatkezelési tájékoztatónak az a célja, hogy az érintett magánszemélyeket közérthetően és tömören tájékoztassa a személyes adataik kezeléséről, az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének (2016/679.számú Rendelet - „GDPR”) és a magyar Infotörvénynek (2011. évi CXII. törvény) megfelelően.

 

Az ADIV Consulting Kft.  (a továbbiakban: adatkezelő) magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztatóban foglalt szabályokat, amelyeket a hatályos jogi szabályozás alapján alakított ki.

Az adivstore.com alatt megtalálható web oldal adatkezeléséhez kapcsolódó adatvédelmi tájékoztató elérhető https://www.adivstore.com/hu/adatvedelmi-nyilatkozat címen.

 

Az adatkezelő adatai:
 

Adiv Consulting Kft.

Cím: 2091 Etyek, Liliom köz 4.

Adószám: 23336469-2-07

Uniós Adószám: HU23336469

Cégjegyzékszám: Cg 07-09-020360

bejegyezve: Fejér Megyei Törvényszék cégbírósága

E-mail: ugyfelszolgalat@adivstore.com

Tel.: +36-30-8686-915

 


 

Tárhely szolgáltató neve: Techfield Kft

Székhelye: 1115 Budapest, Fraknó u. 24/b

Adószáma: 12882320-2-43

E-mail címe: mail@techfield.hu

Telefonszáma: +36 1 699-9990

 


Adatkezelő az a személy, szervezet, aki az adatkezelés céljait és eszközeit  - önállóan vagy másokkal együtt -  meghatározza, aki alapvetően és döntően szabályozza az adatkezelést.

 

Az adatkezelő a tevékenységét, belső szervezeti eljárását több adatkezelési szabályzattal is korlátozza, s védi egyben az érintettek személyes adatait, garanciális jogait.


Az adatkezelő vállalja, hogy a weboldalának üzemeltetésével és a szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a mindenkori hatályos uniós és magyar szabályozásnak.

Az adatkezelő fenntartja magának a mindenkori jogot a tájékoztató megváltoztatására, de kötelezettséget vállal annak nyilvánosságra hozatalára és közzétételre.2. AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT ADATOK KÖRE

 Általános tudnivalók


A weboldalon az adatkezelő az önkéntesen, hozzájárulás alapján megadott személyes adatokat, majd szerződés létrejötte esetén a szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatokat tárolja az adatkezelő, mely adatkezelés célja a tájékoztatás, ügyfélkapcsolat szerinti kiszolgálás.

 

A személyes adatok lehetséges fajtái:   felhasználói név, e-mali cím, jelszó, számlázási név, telefonszám, számlázási cím (irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó), szállítási név, szállítási cím (irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó).

 

 Az adatokat megismerő személyi kör: a kapcsolatfelvétel címzettjei, az ügyfélkiszolgálás feladatait végző ügyintézők.

 

Ügyfél kapcsolat létrejötte esetén a szolgáltató a mindenkori hatályos ágazati jogszabályoknak megfelelő ideig tárolja a jogszabályban előírt adatkört, illetve a számviteli- és adójogszabályok (2000. évi C. törvény) szerinti 8 éves időtartamig tárolja a személyes adatok közül a nevet és a címet.

 

3. ADATFELDOLGOZÓK

 

 Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók:

 

3.1.

Quehenberger Logistics HU Kft.   

9027 Szentiváni u. 2.

 

Tel.: +36 96 500 717, Fax: +36 96 424 477, http://www.quehenberger.com

 

adatkezelési cél: megrendelt termékek raktári összeállítása, kiszolgálás, személyi adatok köre: a 2. pont alatt megjelölt adatkör, adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás, szerződés teljesítése

 

 

 3.2.

Futárszolgálatok:

 

DPD Kft. , 1158 Budapest, Késmárk utca 14/Bdpd@dpd.huwww.dpd.hu

adatkezelési cél: megrendelt termékek kézbesítése, kiszolgálás, személyi adatok köre: a 2. pont alatt megjelölt adatkör, adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás, szerződés teljesítése

 

 

 

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft., 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2., info@gls-hungary.comhttps://gls-group.eu/HU/hu

adatkezelési cél: megrendelt termékek kézbesítése, kiszolgálás, személyi adatok köre: a 2. pont alatt megjelölt adatkör, adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás, szerződés teljesítése

 

 

 

4. AZ ÉRINTETT SZEMÉLY ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSA


Az érintettet – tömören, közérthetően és részletesen - tájékoztatjuk az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.

 

A tájékoztatásunk kiterjed az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

 


5. A SZEMÉLYES ADATOK, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA ÉS IDŐBELI TERJEDELME

Az érintettel kapcsolatos minden személyes adat kezelése önkéntes hozzájáruláson, illetve szerződés teljesítése jogalapon alapul.


5.1. A honlap látogatóinak adatai


A honlapok látogatása során az adatkezelőként rögzítjük a (be nem azonosítható) felhasználók IP címét, a látogatás időpontját és a megtekintett oldal címét - technikai okból, valamint a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából. Jelen adatok statisztikai jellegű adatok, nem rendeljük hozzá konkrét vásárlónk kilétét, így az érintett nem beazonosítható.

Az adatokat a szerver maximum egy hónapig tárolja. Az adatkezelés jogalapja: érintett magánszemély önkéntes hozzájárulása.

 

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyez el. A honlapok használatával a felhasználó elfogadja, hogy számítógépén a szolgáltató cookie-t helyezzen el.


A szolgáltató, technikai közreműködőként biztosíthatja, hogy a honlapok látogatása során a szolgáltatóval együttműködő harmadik személyek, különösen a Google Inc. cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a szolgáltató honlapján és ez alapján hirdetést jeleníthetnek meg a felhasználónak.


A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. Ezen túlmenően a Google biztosítja, hogy a felhasználó a Google által megjelenített hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon (http://www.google.hu/privacy_ads.html) letilthatja a Google által elhelyezett cookie-kat. A cookie-k alkalmazásának tiltásával, törlésével a honlapok használata kényelmetlenebbé válhat a felhasználó számára.

 

5.2. Kapcsolatfelvétel, levelezés, megrendelés

A kezelt adatok köre:  név, cím, telefonszám, e-mail cím.

 

Az üzeneteket a címzett csak rendeltetésszerűen használja fel, amennyiben üzleti kapcsolat nem jön létre, úgy az adatokat a felvételtől számított maximum 30 napig tárolja, üzleti kapcsolat létrejötte esetén az ágazati jogszabályoknak, illetve a számviteli- és adó szabályoknak megfelelően tárolja és kezeli az adatokat. A számlázási adatokkal kapcsolatos adatkezelési időtartam a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján: 8 év.

 

5.3. Hírlevél feliratkozás

 

Adatkezelő az érintett nevét és e-mail címét kezeli, mindaddig, amíg az érintett le nem iratkozik, illetve amíg nem kéri adatai kezelésének törlését.

 

5.4. Egyéb adatkezelések – Álláshirdetés kiírása

 

1. Munkáltató álláspályázat meghirdetése esetén előzetes tájékoztatás keretén belül biztosítja saját adatkezelő voltának és elérhetőségének a megismerhetőségét.

 

2. Munkáltató csak olyan személyes adatok megismerhetőségére tart igényt, amelyek lényegesek az adott munkakörrel kapcsolatban.

 

3. Munkáltató az adatvédelmi hatóság 2016. évben kelt Tájékoztatója alapján megismerheti az adott állásra pályázó közösségi oldalakon közzétett nyilvános, a munkavégzés szempontjából lényeges személyes adatait, de erről a körülményről előzetes tájékoztatást nyújt a pályázó számára. Munkáltató a pályázó közösségi oldalával kapcsolatban személyes adatot le nem ment, nem tárol, nem továbbít.

 

4. Adatkezelés célja: a meghirdetett munkakör betöltése, munkaszerződés megkötése

 

5. A kezelt adatok köre: a munkakörrel kapcsolatos lényeges adatok köre.

 

6. Az adatkezelés időtartama: sikeres pályázat esetén a munkaügyi szabályok szerinti időtartamig, sikertelen pályázat esetén a pályázatról való döntést követő 5. napig, mikor is a sikertelen pályázati anyagok teljes mértékben törlésre kerülnek és erről a sikertelen pályázok értesítést kapnak.

 

7. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a munkáltatónál a munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető, munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók és közreműködők. 

8. Adattárolás helye, módja: papír alapon a felvételi dossziékban, alkalmazás esetén a munkavállaló munkaügyi dossziéjában, illetve elektronikusan a munkáltató által használt e-mail levelező rendszerben.6. ADATTÁROLÁS MÓDJA, BIZTONSÁG

Az adatkezelő honlapjait kiszolgáló szerverek a http://www.techfield.hu/ -nál találhatók

6.1. Adatbiztonság

 

Adatkezelő az adat- és információbiztonság területére vonatkozóan külön szabályzatot alkotott.

Az adatkezelő az adatkezelés során megőrzi:

  • az integritást és bizalmasságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult, megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
  • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

Adatkezelő külön belső szabályzatokat alkotott a számítástechnikai, valamint a szervezési-technikai intézkedései vonatkozásában.

 

Az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.


6.2. Adattárolás

Az adatkezelő a szoftvereit és az informatikai eszközeit úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:- az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás),- hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);- változatlansága igazolható (adatintegritás);- a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.7. ADATTOVÁBBÍTÁS

Az adatkezelő a felvett személyes adatokat csak az adatfeldolgozóknak továbbítja, a fent meghatározott célból és jogalappal.8. JOGORVOSLÁSI LEHETŐSÉGEK

8.1. Tájékoztatás
 

Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, az adatkezelés aktuális megtörténtéről, jogairól, garanciáiról is, így különösen az adatkezelő, adatfeldolgozó személyéről, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról, adattárolás helyéről, adatbiztonsági intézkedésekről.

 
Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, illetve az adattovábbításról.


Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított ésszerűen rövid időn belül, maximum azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

 

A tájékoztatás ingyenes, ha a kérelmező ugyanabban az évben ugyanarra a tevékenységre, adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.

 

Ettől eltérő esetekben az adatkezelő költségtérítést állapít meg, és a tájékoztatást a költségtérítés megfizetését követően biztosítja.

 

8.2.  Helyesbítés, korlátozás, törlés


Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett azt kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi hatóság elrendelte.


Adatkezelő az érintett kérelme alapján – további döntésig, intézkedésig -  korlátozza a személyes adatok kezelését, azokat elkülönítve kezeli.

 

Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 


8.3. Tiltakozás

 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

  • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
  • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
  • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az adatkezelő. - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.


Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.


Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.
Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.


8.4. Hatósági, bírósági jogorvoslat

Az adatkezelő tevékenysége ellen panasz tehető, eljárás kezdeményezhető:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 


Az érintett személy a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat.  A bírósági illetékességi szabályok jelölik meg az eljáró bíróságot, az érintett a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti Törvényszéknél is jogosult kezdeményezni az eljárást.